Home | Profil | Istoric | Certificari | HSEQ | Parteneri | Actionari | Contact

 

Informatii financiare - 31.12.2011
Active imobilizate - Total  
Active circulante - Total  
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total  
Active circulante, respectiv datorii curente nete  
Total active minus datorii curente  
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total  
Venituri in avans  
Capital subscris varsat  
Total capitaluri proprii  
Creante - Total  
Datorii - Total  
Cifra de afaceri neta  
Venituri din exploatare - Total  
Cheltuieli din exploatare - Total  
Rezultat din exploatare  
Venituri financiare  
Cheltuieli financiare  
Rezultat financiar  
Rezultat curent  
Venituri extraordinare  
Cheltuieli extraordinare  
Rezultat extraordinar  
Venituri totale  
Cheltuieli totale  
Rezultat brut  
Rezultat net  
Rezultat / actiune  
Plati restante - Total  
Furnizori restanti - Total  
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale  
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat  
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)  
   130.988.025,00
   36.669.407,00
   18.925.673,00
   17.743.734,00
   148.731.759,00
   22.674.196,00
   -
   64.030.362,00
   125.900.504,00
   22.332.464,00
   41.599.869,00
   106.650.103,00
   110.380.709,00
   95.753.336,00
   14.627.373,00
   4.635.099,00
   6.130.274,00
   -1.495.175,00
   13.132.198,00
   -
   -
   0,00
   115.015.808,00
   101.883.610,00
   13.132.198,00
   10.781.486,00
   -
   1.484.675,00
   1.484.675,00
   -
   -
   519

 


Copyright@Foraj Sonde Craiova